SURF hecht veel belang aan de privacy van de gebruikers van SURFconext. We gaan daarom zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgegaan en SURF houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op deze pagina vind je een overzicht van de verschillende plekken waar je meer over de bescherming van persoonsgegevens binnen SURFconext kunt vinden.

Persoonsgegevens

Als je via SURFconext inlogt op een dienst dan worden er bijna altijd persoonsgegevens (vaak attributen genoemd) van jouw eigen instelling en vanuit SURFconext naar de dienst doorgestuurd. Deze attributen, bijvoorbeeld jouw naam, e-mailadres of de relatie die je met je instelling hebt (student, medewerker) heeft de dienst nodig om goed te kunnen functioneren. Elke dienst moet aangeven welke attributen noodzakelijk zijn. Daarbij wordt er altijd uitgegaan van het principe van minimale doorgifte van attributen: een dienst krijgt alleen de attributen die nodig zijn om de dienst goed te laten functioneren.

Een andere manier waarop jouw persoonsgegevens worden beschermd via SURFconext is door het toepassen van pseudonimisatie (indien mogelijk). Door bijvoorbeeld niet blindelings de gebruikersnaam van jouw instellingsaccount aan de dienst door te geven maar een pseudoniem, zijn jouw gegevens beter beschermd. Op de pagina SURFconext en identifiers wordt verder uitgelegd hoe pseudonimisatie bij SURFconext werkt.

SURFconext slaat zelf ook bepaalde persoonsgegevens op. Een overzicht van deze gegevens, een uitleg waarom deze gegevens nodig zijn en de bewaartermijnen kan je ook terugvinden op je SURFconext profielpagina.

Toestemming (Consent)

Als je inlogt op een dienst via SURFconext dan geeft jouw instelling een beperkt aantal persoonsgegevens door aan deze dienst. In sommige gevallen gebeurt dit automatisch (zonder jouw tussenkomst), in andere gevallen krijg je een scherm te zien waarin staat welke persoonsgegevens doorgegeven zullen worden en heb je de mogelijkheid om het inloggen nog voortijdig af te breken. Als je meer wilt weten over dit scherm dan kun je dit nalezen op het Consent-scherm.

Op de SURFconext profielpagina's kun je zien welke diensten je allemaal al hebt gebruikt via SURFconext en of jijzelf of jouw instelling daar toestemming voor heeft gegeven.

Privacy Policy

In onze privacy policy staan de belangrijkste aspecten van privacybescherming nader uitgewerkt. Er wordt ingegaan op de rol van SURF hierin, maar ook op de rol van jouw instelling en de verschillende diensten waar je op inlogt. Aan de orde komen onder andere de omschrijving van het doel waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van SURFconext en aan de hand daarvan de beperkingen in het gebruik van en toegang tot de gegevens. Ook zijn bewaartermijnen voor persoonsgegevens vastgesteld en wordt er een uitwerking gegeven aan het beveiligingsniveau. Om zo misbruik van de gegevens te voorkomen. Je kunt de Privacy Policy SURFconext bekijken.

Gebruiksvoorwaarden

De regels voor het gebruik van SURFconext zijn te vinden in de Gebruiksvoorwaarden.

  • No labels