Naast (persoons)gegevens van jouw instelling, stuurt SURFconext ook een gegeven door naar diensten waarop jij inlogt welke door SURFconext zelf worden gegenereerd. SURFconext genereert dit nummer zelf om jouw privacy beter te waarborgen. Lees hieronder hoe dat werkt.

Pseudonieme identifier

SURFconext past technische en organisatorische maatregelen toe om jouw privacy te beschermen. Eén van die technische maatregelen is het pseudonimiseren van jouw identifier. Dankzij een identifier kan een dienst jou uniek herkennen ten opzichte van andere gebruikers. Een identifier zoals door jouw instelling aan SURFconext aangeboden bevat vaak persoonlijke informatie (zoals je voor- of achternaam); dit is voor het uniek kunnen herkennen echter niet nodig om te weten. SURFconext pseudonimiseert dus dat gegeven naar een privacy-vriendelijke variant: dat ziet er dan zo uit: 24d66f51ac1c0b140e617af335b9abb4b8d88a5b in plaats van jan.jansen@universiteitharderwijk.nl.

Dit attribuut kent twee varianten:

transient

Bij de transient variant is de waarde van dit attribuut bij iedere login verschillend, zodat de dienst jou niet kan herkennen als dezelfde gebruiker als je een volgende keer terugkeert bij de dienst. Deze variant wordt gebruikt door diensten waarbij het niet belangrijk is om gebruikers te kunnen herkennen bij terugkomst.

persistent

Bij de persistent variant is de waarde van dit attribuut bij iedere login hetzelfde, zodat de dienst jou wel kan herkennen als dezelfde gebruiker als je een volgende keer terugkeert bij de dienst. Echter, de waarde verschilt onderling tussen diensten, waardoor diensten onderling niet kunnen zien dat het om dezelfde geberuiker gaat.

  • No labels