Het consent scherm doet twee dingen:

  1. Het informeert jou over welke persoonlijke informatie (attributen genoemd) wordt doorgestuurd van jouw instelling naar de dienst.
  2. Het geeft jou de keuze of je deze informatie wel of niet wil doorgeven aan de dienst. Let wel, als je ervoor kiest de attributen niet vrij te geven, kun je deze dienst niet via SURFconext gebruiken.


Wanneer zie je het consentscherm?

Het consent scherm verschijnt minstens één keer per dienst die je wil gebruiken via SURFconext. Nadat je hebt geaccepteerd om de gegevens te delen, wordt deze keuze onthouden voor de betreffende dienst. Opnieuw vrijgeven van de attributen is noodzakelijk als een van de volgende situaties zich voordoet:

  • De set attributen die de dienst vraagt is gewijzigd sinds de laatste keer dat je consent hebt gegeven. Bijvoorbeeld, eerst werd er niet om het mailadres gevraagd, en nu wel.
  • De waarden van een van je attributen is gewijzigd. Bijvoorbeeld een nieuw mailadres.

Privacy

SURFconext vindt (jouw) privacy erg belangrijk. Een manier om jouw privacy te beschermen is door helder te communiceren over welke gegevens worden doorgegeven aan de dienst. Daarnaast geeft SURFconext de optie om attributen wel of niet door te geven aan de betreffende dienst.

Wil je weten voor welke diensten je de attributen hebt vrijgegeven, kijk dan op de profiel pagina van SURFconext.


Twee typen toestemming

Er zijn twee typen consent:

  • Type 1 wordt hierboven besproken. Er wordt specifiek gevraagd of je de attributen wil doorgeven aan de betreffende dienst. Dit type consent komt het meeste voor.
  • Type 2 gaat over het vrijgeven van informatie over groepsinformatie. Sommige diensten gebruiken de groepsfunctionaliteit van SURFconext, om te zien in welke groepen (teams) je zit. Dit specifieke scherm stelt je in staat om deze informatie te delen met de dienst.

Toestemming intrekken

Als je eenmaal toestemming hebt gegeven, is het niet mogelijk om deze in te trekken voor een bepaalde dienst.

Wanneer je toestemming hebt gegeven voor een bepaalde dienst, slaat deze dienst deze informatie normaal gesproken lokaal op in een database. Hierdoor hoeft de dienst niet iedere keer als je inlogt de instelling te vragen om, bijvoorbeeld, je email adres.

De systemen en databases van de verschillende dienst zijn niet toegankelijk voor SURFconext of je instelling; het is daardoor niet mogelijk om via SURFconext deze toestemming in te trekken. Als je voor een dienst de toestemming die je reeds hebt gegeven weer wilt intrekken, neem dan rechtstreeks contact op met de dienst. Op de SURFconext Profiel pagina kun je zien welke diensten je allemaal hebt gebruikt via SURFconext.


  • No labels