Op de SURFconext Profiel pagina (https://profile.surfconext.nl) vind je gegevens (attributen) over jou die door jouw instelling worden doorgegeven aan SURFconext. Diensten die je via SURFconext gebruikt krijgen vaak een deel van deze gegevens doorgestuurd. Ook zie je welke diensten je in het verleden hebt benaderd via SURFconext, welke gegevens daarbij zijn doorgestuurd en extra informatie per dienst, zoals hoe je ze kunt bereiken als je vragen hebt.


Ook vind je op de introductie tab een kleine uitleg over hoe SURFconext werkt.


Mijn profiel tab


Op dit tabblad zie je een overzicht van de persoonsgegevens die door jouw instelling via SURFconext kunnen worden doorgegeven aan diensten. In SURFconext worden jouw persoonsgegevens "attributen" genoemd. Een attribuut kan bijvoorbeeld je naam, e-mailadres of de naam van jouw instelling zijn. Voor technische informatie over deze attributen heeft SURFconext een aparte informatiepagina ingericht: Attributen in SURFconext. SURFconext hanteert een minimal disclosure principe, wat inhoudt dat zo weinig mogelijk informatie wordt doorgegeven aan de dienst. Met andere woorden, de dienstleverancier mag niet meer informatie vragen dan strikt noodzakelijk voor het leveren van de dienst. Bijvoorbeeld; een bepaalde dienst heeft enkel het mailadres nodig om goed te werken, terwijl de andere dienst wil weten of je een student of medewerker bent.

Op het tabblad "Mijn SURFconext" kan je zien welke attributen en gegevens SURFconext zelf opslaat.

Mijn SURFconext tab


Op dit tabblad vind je uitgebreide informatie over welke gegevens er worden aangemaakt, gebruikt en opgeslagen, en ook waarom dit nodig is. De gebruikte gegevens worden onderverdeeld in accountgegevens, loggegevens en toestemmingsgegevens. SURFconext slaat gegevens op om je eenvoudig en veilig in te kunnen laten loggen bij verschillende (cloud)diensten en om jou inzicht te geven waar je allemaal bent ingelogd. Jouw instelling bepaalt welke diensten voor jou toegankelijk zijn via SURFconext. De meeste diensten die je via SURFconext benadert krijgen een klein deel van jouw gegevens. Sommige diensten hebben helemaal geen persoonsgegevens nodig.


Op deze pagina kan je ook een overzicht met door SURFconext alle opgeslagen persoonlijke gegevens downloaden in json-formaat. Klik hiervoor onderaan de pagina op Download Overzicht.


Mijn diensten tab


Op dit tabblad zie je welke diensten je via SURFconext hebt gebruikt en welke gegevens (attributen) daarbij zijn doorgegeven aan iedere dienst. Daarnaast zijn er diverse links (mits bekend bij SURFconext) naar gebruikersvoorwaarden en contactinformatie van de betreffende dienst. Ook kan je zien of jijzelf of jouw instelling toestemming heeft gegeven voor het doorsturen van jouw attributen.

Mijn koppelingen tab


Op dit tabblad staan de (eventuele) extern gekoppelde bronnen aan jouw profiel. SURFconext kan deze gegevens gebruiken om je bestaande attributen afkomstig van je instellingsaccount te verrijken met de waarden uit het gekoppelde account. Diensten die verbonden zijn met SURFconext kunnen vervolgens deze informatie ontvangen. Eventuele externe accounts kunnen dus op deze manier worden gelinkt aan je profiel.

  • No labels