Onegini is niet meer beschikbaar voor gasttoegang. Gebruik in plaats daarvan eduID: https://eduid.nl.

Documentatie over eduID is hier beschikbaar: eduID Support (NL).

  • No labels