Krijg je een foutmelding tijdens het gebruik van SURFsecureID? De kans is groot dat het een van onderstaande foutmeldingen betreft. Lees hier meer over wat de foutmelding betekent en wat je kunt doen om het probleem te verhelpen. Staat jouw foutmelding er niet bij of blijft het probleem na het opvolgen van de genoemde adviezen bestaan? Neem dan contact op met de servicedesk of helpdesk van je instelling.

 

Stepup Gateway - Error Oops! - Foutcode 21072

Voorbeeld

Beschrijving

Je krijgt deze error als je probeert in te loggen bij een dienst

Oplossing

Een mogelijke oplossing is om terug te gaan naar de dienst waarop je wilde inloggen en het nogmaals te proberen. Je kunt ook een andere browser proberen te gebruiken. Mocht dit niet werken, neem dan contact op met de helpdesk van je instelling.

Stepup Gateway - Error Oops! - Foutcode 18354

Voorbeeld

Beschrijving

Je krijgt deze error bij het herhaaldelijk laten versturen van een SMS code

Oplossing

Als je inlogt met SMS kun je 3x een SMS code laten versturen. Als je het nog vaker probeert verschijnt deze error.

De oplossing is om terug te gaan naar de dienst waarop je wilde inloggen en het nogmaals te proberen.

Stepup Gateway - Error Oops! - Foutcode 22019

Voorbeeld

Beschrijving

Deze foutmelding verschijnt als de gebruiker succesvol is ingelogd, maar de SURFsecureID gateway de sessie niet meer kan vinden, en je dus niet terug kan sturen naar de dienst.

Dit gebeurt als een link wordt geopend in een MS-Word of Excell document. Deze applicaties openen externe links eerst zelf om te zien of de link naar een Office-document verwijst. Pas als een webpagina wordt aangetroffen, wordt de browser van de gebruiker geopend. Hierdoor gaat de sessie-informatie verloren, en mislukt het inloggen.

Oplossing

Verstuur documenten met links naar diensten die zijn afgeschermd met SURFSecureID in een pdf. Of pas het gedrag van MS-Word aan door het instellen van forceshellexecute in de registry van de desktop waar het word-document geopend gaat worden.

Stepup Gateway - Error Oops! - Foutcode 23354

Voorbeeld

Beschrijving

Je krijgt deze error na het selecteren van een token in een Office applicatie

Oplossing

Deze melding treed op in Office versie 2016. Upgrade naar een nieuwere versie.

Registratieportal - Pagina niet gevonden

Voorbeeld

Beschrijving

Tijdens de registratie van je token volg je de email verificatie link en krijgt deze foutcode

Oplossing

Deze fout treed op als de email verificatie link niet correct is. Dit kan veroorzaakt worden als:

  • De email verificatie link een tweede keer wordt gebruikt;
  • De email verificatie link fout of niet volledig is gecopieerd voordat deze is gebruikt;
  • De email verificatie link om een andere reden veranderd is, bijvoorbeeld door een antivirus of email toepassing.

Mogelijke oplossing:

  • Bekijk de status van je token registratie door in te loggen op het Registratieportaal. Bij het overzicht van je tokens zie je wat de volgende stap is in het registratieproces;
  • Zorg ervoor dat je de verificatie link goed en volledig gebruikt door deze handmatig te copieren en te plakken in de browser;
  • Login op het Registratieportaal, verwijder je token registratie en start een nieuwe registratie.

Tiqr - Kan niet inloggen. Ongeldige sleutel.

Voorbeeld

Het volgende scherm verschijnt in de tiqr app tijdens op een Android telefoon:

Beschrijving

Tijdens de login met tiqr zie je bovenstaande foutmelding. Dit probleem doet zich voor op Android telefoons.

Oplossing

De opslag van de tiqr app is corrupt geraakt. Je zult deze handmatig moeten verwijderen en een nieuwe registratie moeten doorlopen. Voer de volgende stappen uit:

  • Hou het tiqr app icoon ingedrukt, er verschijnt een menu waarin je app info kunt selecteren.
  • Kies vervolgens Opslag → Gegevens wissen
  • Je zult nu het registratieproces opnieuw moeten uitvoeren

Tiqr - Error - Je account is geblokkeerd

Voorbeeld

Beschrijving

Je gebruikt normaal tiqr om in te loggen op de dienst. Nu verschijnt bovenstaande fout als je probeert in te loggen bij een dienst.

Oplossing

Je hebt waarschijnlijk 5x een verkeerde PIN-code ingevoerd in de tiqr app. Hierdoor is je huidige tiqr registratie permanent geblokkeerd.

Je kunt dit oplossen door een nieuwe tiqr registratie te doorlopen. Volg daartoe deze stappen:

Je geblokkeerde tiqr registraties blijven zichtbaar in de tiqr app. Deze kun je daar verwijderen.

Tiqr - Zwart scherm tijdens scannen QR code

Voorbeeld

Het volgende scherm verschijnt in de tiqr app tijdens het registratieproces:

Beschrijving

Tijdens het registreren van tiqr wil je de QR code scannen, maar dat lukt niet omdat de tiqr app een zwart scherm laat zien. Het is zo niet mogelijk de QR code te scannen. Dit probleem doet zich voor op Android telefoons.

Oplossing

Je gebruikt de verkeerde tiqr app. Zorg ervoor dat de tiqr app gepubliceerd door SURF is geinstalleerd op je telefoon en start de registratie opnieuw.

Installeer de tiqr app voor iOS of Android met een van onderstaande links:

Je kunt ook in de app store zoeken naar de tiqr app. Kies dan de app gepubliceerd door SURF, niet degene gepubliceerd door RCDevs.

Tiqr - Invalid response tijdens registratie

Voorbeeld

De volgende fout verschijnt in de tiqr app tijdens het registratieproces:

Beschrijving

Tijdens het registreren van tiqr verschijnt de foutmelding "Invalid response" in de tiqr app. De fout ziet er uit zoals het screenshot hierboven laat zien. Dit probleem doet zich voor op Android telefoons.

Oplossing

Je gebruikt de verkeerde tiqr app. Zorg ervoor dat de tiqr app gepubliceerd door SURF is geinstalleerd op je telefoon en start de registratie opnieuw.

Installeer de tiqr app voor iOS of Android met een van onderstaande links:

Je kunt ook in de app store zoeken naar de tiqr app. Kies dan de app gepubliceerd door SURF, niet degene gepubliceerd door RCDevs.


  • No labels