Het opzetten van iotroam vergt initiële configuratie in het netwerk en eventueel de RADIUS-server. Daarna gaat het beheer verder via het iotroam-portal.

  • Cisco ISE
  • Aruba Clearpass
  • Juniper/Mist NAC
  • NPS
  • FreeRADIUS

  • No labels