Wat is iotroam?

Met iotroam krijgt de ICT-beheerder bij een instelling een gecentraliseerde omgeving om de netwerktoegang van alle aangesloten IoT-apparatuur (sensoren, VR-brillen, camera's, toegangssystemen, etc) te ontwerpen, te beheren en policies voor te bepalen. Geautoriseerde gebruikers binnen een instelling kunnen via een self-service portal op een eenvoudige, veilige en herleidbare manier IoT-apparatuur aan het WiFi-netwerk koppelen. Zij krijgen ook inzicht in de door hen gekoppelde devices en kunnen deze wijzigen of verwijderen.

Meer informatie is te vinden in de functionele beschrijving.

Tarieven

iotroam is in de basisvergoeding infrastructuur opgenomen. Elke instelling die de basisvergoeding betaalt, kan er naar eigen inzicht gebruikt van maken. Er worden geen aparte tarieven voor iotroam in rekening gebracht bij het afnemen van de dienst.

Hoe vraag ik iotroam aan?

Om iotroam in gebruik te kunnen nemen, moeten onderstaande stappen doorlopen worden. Wees ervan bewust dat uw organisatie ook SURFconext moet afnemen om iotroam te kunnen gebruiken.

  • De Instellingscontactpersoon (ICP) of Instellingsbevoegde (BVI) vraagt de dienst iotroam aan op SURFdashboard

Na ondertekening van de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) volgt een akkoord vanuit SURF en kunnen onderstaande stappen uitgevoerd worden:

  • De SURFconext-verantwoordelijke van de instelling koppelt iotroam aan de instelling op https://dashboard.surfconext.nl;
  • De Instellingscontactpersoon (ICP) kent de rol iotroam-beheerder in SURF Autorisatie Beheer (SAB) toe aan een of meerdere ICT-beheerders via SURFdashboard;
  • De ICT-beheerder(s) met de rol iotroam-beheerder kan(kunnen) vervolgens inloggen op de portal om iotroam in te richten voor de instelling. De iotroam-infrastructuur bij SURF wordt automatisch geconfigureerd;
  • Informatie over hoe de dienst technisch in te richten is te vinden in de beheerdershandleiding.


  • No labels