Bij de dienst CopyrightCheck hoort een aantal afspraken die worden vastgelegd via de dienstverleningsovereenkomst. Hieronder lees je hoe dat werkt.

Nieuwe contractstructuur

De Dienstverleningsovereenkomst wordt aangeboden volgens een nieuwe structuur die in 2022 in de ledenraad is afgesproken met alle leden en voor alle diensten van SURF:


De Dienstverleningsovereenkomst voor CopyrightCheck verwijst naar de afspraken die in een raamovereenkomst zijn vastgelegd.

Dit is de structuur:

 

Verwerkersovereenkomst

De Standaard Verwerkersafspraken uit de raamovereenkomst + de Verwerkingsspecificatie CopyrightCheck vormen samen de verwerkersafspraken voor de dienst.